Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů, Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace, Horova 960, Tišnov, zastoupená ředitelkou mateřské školy, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Pověřencem správce je Ing. Petr Šústal, MPA, tel.: 704 426 282, email: petr.sustal@seznam.cz


Vítejte na našem webuNovinky

„KAVALÍR A TANEČNICE“

28.04.2018 06:58
„KAVALÍR A TANEČNICE“ Dne 17. 5.2018 v 10.30 hodin na prostranství u nového hřbitova se děti účastní vystoupení romantické drezúry koní s tanečními motivy s názvem „Kavalír a tanečnice“. Součástí programu bude i vystoupení malých baletek ze ZUŠ Tišnov a ukázka rytířského turnaje. Cena vystoupení je...

—————

SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

28.04.2018 06:57
SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ Ve středu 16. 5. 2018 v 10.00 hodin se uskuteční na školní zahradě společné fotografování dětí po třídách. V případě špatného počasí se vyfotíme v budově. Fotografie budou hrazeny z členských příspěvků Klubu rodičů.

—————

DEN RODINY

28.04.2018 06:56
DEN RODINY Srdečně zveme všechny členy rodin dětí z naší školy na tradiční oslavu Dne rodiny, která se koná 15.5.2018 na zahradě mateřské školy . V 15,30 hodin zahájí v atriu (dvoreček) program děti z kroužku „Zvoneček“ svým vystoupením. Jednotlivá stanoviště pro sportovní výkony budou v duchu...

—————

POLICIE ČR v mateřské škole

18.04.2018 19:12
POLICIE ČR v mateřské škole Dne 3. května 2018 v dopoledních hodinách nás navštíví POLICIE ČR. Děti se na školní zahradě seznámí s činností policistů, budou poučeny o preventivním chování eliminujícím rizikové faktory, s kterými může dítě přijít do styku, a budou si moci prohlédnout policejní...

—————

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ

11.04.2018 19:09
SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ V pátek 27.4.2018 proběhne v MŠ od 8.00 hod. ve víceúčelové místnosti u 4. třídy screeningové vyšetření zraku dětí. Vyšetření bude provádět Mgr. Andrea Jeřábková. Prosíme rodiče, aby nahlásili zájem o vyšetření dítěte do archu v šatně dětí do 23.4.2018. Pokud...

—————

Divadélko v MŠ – „O ZATOULANÉ PÍSNIČCE“

03.04.2018 19:05
Divadélko v MŠ – „O ZATOULANÉ PÍSNIČCE“ Dne 24. dubna 2018 navštíví naši mateřskou školu Divadlo Matýsek s pohádkou „O ZATOULANÉ PÍSNIČCE“. Začátek představení je v 11,00. Vstupné 45 Kč za dítě je hrazeno z fondu Klubu rodičů.

—————

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ v MŠ

03.04.2018 19:05
LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ v MŠ Proběhne v termínu 17., 18. a 25. dubna 2018 v dopoledních hodinách. Týká se dětí, které zatím logopedii nenavštěvují, ale jeví se u nich potřeba odborné péče. Prodiskutujte prosím problém s paní učitelkou na třídě. Depistáž provede paní logopedka Mgr. Jarmila Kroufková.

—————

ČARODĚJNICKÝ DEN

03.04.2018 19:04
ČARODĚJNICKÝ DEN Dne 19. dubna 2018 již tradičně proběhne v naší mateřské škole akce ČARODĚJNICKÝ DEN, který nám přijedou zpestřit herci Divadélka Malé BO s pořadem VESELÉ ČAROVÁNÍ. Prosíme rodiče, aby naše malé čaroděje a čarodějky nastrojili již ráno při příchodu do mateřské školy. Za příznivého...

—————


Kontakt

Mateřská škola Na Paloučku Tišnov, příspěvková organizace

Tišnov, Horova 960
666 03


tel. 549 415 666