Klub rodičů Na paloučku, Tišnov, z.s.

Výbor Klubu rodičů Na paloučku, Tišnov + zástupci tříd:
 

Markéta Koždoňová, předseda (3.třída) – člen výboru

e.mail:  m.kozdono va@gmail.com 

 

Jana Němcová, hospodář (3.třída) – člen výboru 

email: jjinkova@seznam.cz

 

Elena Veselková, (2.třída) – člen výboru

email: elcaveselkova@seznam.cz

 

Lucie Brnková, (2.třída) – zástupce třídy

email: l ucie.brnkova@seznam.cz 

 

Leona Brnková, (4.třída) – člen výboru

email: leona.brnkova@seznam.cz

 

Martina Beranová, (4.třída) – člen výboru 

email: jarousberanova@seznam.cz

 

Marcel Piska (5.třída) – zástupce třídy 

email: marcelpiska@seznam.cz

 

Jana Blechová, (5.třída) – zástupce třídy 

email: janca.tesarkova@centrum.cz

 

Tereza Musilová, (1.třída) – zástupce třídy 

email: tereza.musilova@email.cz

 

Robert Mach, (1.třída) – zástupce třídy 

email: legionar1@post.cz

 

Členové revizní komise:

Hedvika Koďousková – 1.třída,

Radka Horáková -2.třída,

Martina Blahoňovská -4.třída,