Projekt "Hejbejme se pro radost"

V roce 2012 se našemu klubu podařilo získat mimořádnou
dotaci z města Tišnova na podporu našeho projektu

 

 

„Hejbejme se pro radost“

 

Díky této podpoře ve výši 25.000 Kč a Vašim dobrovolným příspěvkům ve výši 10.308 Kč se nám podařilo zakoupit 10 jízdních kol, 3 koloběžky, 3 odrážedla, 31 cyklistických přileb a 1 dopravní set.

 

DĚKUJEME!

 

  


 

Klub rodičů Na paloučku

zve všechny rodiče a děti na slavnostní předávání vozítek v rámci projektu

„Hejbejme se pro radost“

podpořený městem Tišnov

Úterý 2.10. 2012 v 15.30 v areálu MŠ Horova

Přijďte si s dětmi zasoutěžit a vyzkoušet si nová kola, koloběžky, odrážedla, helmy a dopravní značky.

Těšímese na Vaši účast!


Klub rodičů Na paloučku, a.s. informuje:

Klub rodičů vznikl z iniciativy rodičů a vedení matřské školy v roce 2011.Smyslem existence klubu je přispívat svou dobrovolnou činností a financemi ke zkvalitnění podmínek dětí ve školce a současně navázat a rozvíjet úzkou spolupráci mezi rodiči a pedagogy MŠ, usnadnit jejich vzájemnou komunikaci, společně budovat pevný vztah s dětmi a dosáhnout jednotného přístupu k zájmům, schopnostem a potřebám každého z nich.

 

Při příležitosti čerpání mimořádné dotace z Města Tišnova, proběhlo dne 2.10.2012 slavnostní předávání nového cyklovybavení pro děti MŠ Horova.

 

Díky štědrosti Města Tišnova a členů Klubu rodičů Na paloučku byla dětem pořízena nová jízdní kola, odrážedla, koloběžky, ochranné přilby a dopravní sety.

Slavnostního předávání se osobně zúčastnil i pan starosta Města Tišnova Jan Schneider.

Pro děti a rodiče byl připraven pěkný sportovní program, při kterém si hned mohly vyzkoušet všechna nová „vozítka“ i své znalosti z dopravní výchovy. Podařilo se krásné odpoledne plné dětských úsměvů a radosti.

Naše díky patří Městu Tišnov a především panu starostovi Schneiderovi za vstřícné jednání a přidělení mimořádné dotace. Děkujeme a doufáme v další úspěšnou spolupráci.

Díky i všem členům Klubu rodičů Na paloučku, kteří svou aktivní pomocí a dobrovolnými příspěvky přispěli k pořízení nového cyklovybavení pro děti.

DĚKUJEME!


Závěrečná zpráva

Smyslem projektu „Hejbejme se pro radost“ bylo navázat užší spolupráci mezi rodiči a pracovníky mateřské školy (dále jen MŠ) pro podporu rozvoje pohybových dovedností, sociálních a poznávacích schopností dětí, vytváření společných pozitivních prožitků při sportovních aktivitách dětí, rodičů a pedagogů a vzájemné budování pevných vztahů a vytvoření lepšího sportovního zázemí v MŠ tak, aby aby mohly být uspokojovány pohybové nároky všech dětí.

Díky přidělené mimořádné dotaci z Města Tišnova se nám podařilo zakoupit 10 jízdních kol, 3 odrážedla, 3 koloběžky a 10 cyklistických přileb. Z dobrovolných příspěvků Klubu rodičů Na paloučku jsme dokoupily dalších 21 přileb a dopravní set.

Dne 2.10.2012 proběhlo v zahradě MŠ slavnostní předávání nově pořízeného sportovního vybavení, kterého se zúčastnili zástupci MÚ Tišnov, zaměstnanci MŠ, členové Klubu rodičů a děti.  Pro děti a rodiče byl připraven pěkný sportovní program, při kterém si hned mohly vyzkoušet všechna nová „vozítka“ i své znalosti z dopravní výchovy. Ve vytyčených trasách měly děti za úkol zvládnout jízdu podle dopravních značek, slalom mezi kužely, rozeznávání jednotlivých dopravních značek a další. Podařilo se krásné odpoledne plné dětských úsměvů a radosti.

Z této akce vznikla spousta pěkných fotografií, které jsou součástí zprávy a o průběhu akce informoval i místní tisk.

V následujících jarních měsících proběhnou další sportovní akce pro děti, které budou pořádány již pravidelně.

 

„Dopravní den“

Sportovně-edukační akce pořádaná ve spolupráci s Policií ČR s cílem seznámit děti se základními pravidly silničního provozu. Pomocí nových dopravních značek a barevného značení na chodnících v prostorách MŠ vytvoříme malé dopravní hřiště, kde budou simulovány jednoduché dopravní situace, ve kterých se děti s pomocí rodičů budou učit orientovat a poznávat některé dopravní značky. Součástí akce bude také štafeta a různé soutěže pro děti s rodiči.

 

„Sportovní zahrada“,

Organizace a zajištění akce bude probíhat ve spolupráci rodičů a zaměstnanců MŠ.

Akce bude zaměřena na různé sportovní disciplíny, které budou absolvovat děti spolu se svými rodiči formou společných plnění úkolů, her a soutěží. Po splnění jednotlivých úkolů budou děti odměňovány drobnými cenami.

Pořízením nových sportovních potřeb byla dětem dána možnost jejich každodenního využívání a současně jsme usnadnili pedagogům MŠ systematické vedení dětí ke sportu a zdravému pohybu.

 

Díky podpoře města Tišnov se nám podařilo dosáhnou vytyčenných cílů:

-        navázat a rozvíjet úzkou spolupráci mezi rodiči a pedagogy MŠ, usnadnit jejich vzájemnou komunikaci, společně budovat pevný           vztah s dětmi a dosáhnout jednotného přístupu k zájmům, schopnostem a potřebám každého z dětí.

-        společně se podílet na rozvoji pohybových dovedností, sociálních a poznávacích schopností dětí

-        vytvářet prožitkové činnosti a aktivity  během nichž děti získávají hodnoty, které jim usnadní zařazení do společnosti

-        zajišťovat dětem dostatek příležitostí projevit se, seberealizovat se a uplatňovat své potřeby

-        posilovat zájem dětí o zdravý pohyb a sport a učit je smysluplně využívat volný čas

 

Díky realizaci projektu, který významně podpořilo město Tišnov se nám podařilo nejen výrazně zlepšit sportovní zázemí v MŠ, ale společně prožité chvíle radosti aktivovaly i pasivní členy klubu k podpoře MŠ, společným aktivitám a spolupráci při výchově dětí. Tento fakt zcela zásadně podpořil smysl existence občanského sdružení Klub rodičů Na paloučku.

 

Děkujeme!

 

Dagmar Jelínková

předseda Klubu rodičů Na paloučku

www.vox-cz.cz/wpimages/other/doc5/1219.pdf